Experience app for Galaxy S9/S9+

Samsung Electronics Co., Ltd.

Libraries & Demo

com.samsung.retailexperience.retailstar.star.google

Univerzálna skúsenosť aplikácie pre Galaxy Galaxy S9 / S9 +. Táto aplikácia slúži na zaistenie kľúč USP Galaxy S9 / S9 +. To umožní poľa Force & MFŠ skúsenosti funkcie Galaxy S9 / S9 + cez svoj vlastný telefón. (Založený na Android OS od nugát Oreo verziu)Alphabetical

Genres