Τροχός των Λέξεων

Jason Koukas

Word

com.ikoukas.wheel

Slovo kola je hra myslel, vedomosti, ale šťastie. Pokúste sa nájsť skryté frázy v 4 kolách každú hru. Tím, ktorý má najviac bodov na konci štvrtého kola je víťaz ✓ Viac ako 1000 rôznych frázy ✓ Rôzne sumy v každom kolese kola. ✓ finálového kola s rôznymi cenami. ✓ Hrať so svojimi priateľmi alebo s počítačom. Kľúčové slová: Ελληνικά/div<div jsname="Igi1ac" style="display:none;">Koleso slov je premýšľania hra, znalosti a šťastie. Pokúste sa nájsť skryté frázy v 4 kolách každú hru. Tím, ktorý má najviac bodov na konci štvrtého kola je víťaz</div> ✓ Viac ako 1000 rôznych frázy ✓ Rôzne sumy na volante každé kolo. ✓ záverečné kolo s rôznymi cenami. ✓ Hrať so svojimi priateľmi alebo počítač. Kľúčové slová: gréčtinaAlphabetical

Genres