Vancomycin Dosing Calculator

HughesMedicine

Medical

com.hughesmedicine.gregh.pharmacyapp

Táto kalkulačka dáva používateľom rýchly spôsob, ako určiť režim ideálny vankomycínu a odhad najnižšie koncentrácie upraviť existujúci režim, keď pacient má už dostávali vankomycínu a má správne vypracované koryto hlásené. Výška a váha môže byť vybraná standard alebo metrické jednotky a dávkovanie/frekvencia sa nastavujú pomocou pohodlné kvapka-down krabice. Výsledky môžu byť označených a e-mailom pre budúce použitie alebo konzultácie. Výpočty sú vykonávané pomocou štandardného prvého rádu, jedným oddelením farmakokinetické modely a dôkaz-založené populácie farmakokinetickej predpoklady.



vector
vector

Alphabetical

Genres